geo-udar

Piezometry malośrednicowe

Po instalacji małośrednicowego filtra szczelinowego o średnicy 30 mm dokonywany jest pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej. Sonda elektryczna pozwala na kilkumilimetrową dokładność pomiaru zwierciadła.

Po pomiarze ustabilizowanego zwierciadła wody można pobrać próbkę do badań laboratoryjnych. Przy pomocy specjalistycznej pompy perystaltycznej pobór dwulitrowej próbki wody trwa kilka minut. Małośrednicowe piezometry są niezastąpione w tak nietypowych warunkach jak niewielkie pomieszczenia magazynowe i mogą służyć przez wiele lat umożliwiając monitoring wód podziemnych.

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace
projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com