geo-udar

Badania atmogeochemiczne

      Pomiar stężenia benzenu i sumy lotnych substancji organicznych w powietrzu glebowym dokonywane jest przy pomocy urządzenia PHOTOVAC 2020 COMBO PRO.       Wbijana żerdź z wysuwaną końcówką umożliwia dokonanie pomiaru w jednym otworze na kilku poziomach. Metoda ta w porównaniu z innymi metodami jest stosunkowo tania, pozwala na szybkie i skuteczne rozpoznanie strefy aeracji na dużych obszarach, oraz wytypowanie potencjalnie zanieczyszczonych miejsc do uszczegółowienia badań
       Po dokonaniu pomiaru lotnych substancji organicznych w powietrzu glebowym zdecydowano się na odwiercenie grupy piezometrów, gdzie w piezometrze OW-30 stwierdzono występowanie wolnego produktu ropopochodnego. Pomiar stężenia lotnych węglowodorów w powietrzu glebowym jest szybką, skuteczną i tanią metodą pozwalającą z dużą precyzją zaplanować usytuowanie piezometrów technologicznych do sczerpywania wolnego produktu ropopochodnego
       Małośrednicowe piezometry gazowe są tanią skuteczną metodą kontroli rozprzestrzeniania się gazów glebowych szczególnie w przypadku obiektów uciążliwych dla środowiska jak wysypiska stacje benzynowe

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace
projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com