geo-udar

Wykonane prace

Tylko niewielkie rozmiary i zwrotność pozwalają na prace w takich miejscach jak ruchliwe bazy transportowe lub tereny zielone

Niewielkie rozmiary pozwalają na prace w zamkniętych pomieszczeniach jak hale, magazyny, piwnice

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace
duzy

Tam gdzie duży nie wejdzie, małego poślą
projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com