geo-udar

Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną

Jedną z najnowocześniejszych metod monitoringowych środowiska gruntowo-wodnego są małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną. Filtr obudowany jest obsypką ze żwiru kwarcowego który podtrzymywany jest przez siatkę ze stali nierdzewnej. Metoda ta zapewnia idealnie równą grubość obsypki na całej długości filtra co pozwala na zmniejszenie jej ilości wpływa na długą i bezawaryjną prace filtra i pozwala na użycie małośrednicowych rur osłonowych do posadowienia filtra. Orginalna metoda udaru pozwala na szybką i bardziej efektywną instalacje studni monitorującej niż tradycyjna metoda, pozwala międzyjnymi na całkowitą eliminacje ewentualnie zanieczyszczonego urobku. Metoda bezpośredniego posadowienia filtrów z obudową filtracyjną spełnia rygorystyczne wymagania Amerykańskiego Towarzystwa ds. Badań i Materiałów (ASTM)

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane praceprojekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com