geo-udar

Pobór prób wody gruntowej - pomiary hydrogeologiczne

Metalowy filtr szczelinowy został zaprojektowany do szybkiego poszukiwania i poboru prób wody gruntowej. Niewielka średnica 30 mm, laserowo nacięte szczeliny na obwodzie o prześwicie 0,3 mm pozwalają w ciągu 30 minut dotrzeć na głębokość do 15 metrów i pobrać próbkę wody oraz dokonać wszystkich niezbędnych pomiarów hydrogeologicznych. Metod ta pozwala na duże oszczędności czasu i pieniędzy klienta.

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace
projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com