geo-udar

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WODY W TERENIE

Bezpośredni pomiar właściwości fizykochemicznych ułatwia wytypowanie próbek wody do laboratorium, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Pobór próbki z głębokości 10 - 15 metrów zajmuje nie więcej jak kilkanaście minut, zaś niewielka średnica filtra pozastawia mały i prawie niewidoczny ślad w terenie. Oferujemy pomiar temperatury (°C), odczyn (Ph) oraz napięcie elektryczne (mV)

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace


projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com