geo-udar

Geo-Udar to profesjonalne rozpoznanie geologiczne i sozologiczne środowiska gruntowo-wodnego:
-pomiar lotnych węglowodorów w powietrzu glebowym (VOCs Volatile Organic Compouds)
-pobór prób gruntu, wody gruntowej i powietrza gruntowego do badań  laboratoryjnych
-opracowania dokumentacji środowiskowych
-kompleksową ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Analiza warunków gruntowo - wodnych dla potrzeb lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Badania geotechniczne i geologiczno inżynierskie dla określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych (hale, magazyny, domy jednorodzinne, osiedla, drogi, parkingi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne )

Wykonujemy również sondowania sondą statyczną CPT u , sondami dynamicznymi (DPL) i wkręcanymi (WST) oraz próbne obciążenia płytą sztywną (VSS)

projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com